Platonas

Puota, arba apie dangiškųjų ir žemiškųjų kūnų (ne)meilę | Online

Ervinas Koršunovas
Spektaklio trukmė:
Platonas

Puota, arba apie dangiškųjų ir žemiškųjų kūnų (ne)meilę | Online

Ervinas Koršunovas
Spektaklio trukmė:

Jūsų dėmesiui – Platono „Puota, arba apie dangiškųjų ir žemiškųjų kūnų (ne)meilę“ skaitymas, užfiksuotas bare „Herkus Kantas“, Klaipėdoje.

Teatras ir teorija atsirado beveik tuo pačiu metu antikinėje Graikijoje. Iš pradžių abu buvo skirti perteikti kosminę arba universalią tiesą vienu ar kitu klausimu. Tokį bandymą matome išlikusiame Platono veikale ,,Puota, arba Apie meilę“. Akivaizdu, jog kalba sukasi ne tik apie erotinę meilę siaurąja prasme. Čia Platonas užsuka žymiai gilesnes temas, kurios apima tiek visą jo filosofiją, tiek apskritai metafiziką. Metafizikai atstovauja metoniminės septynių pašnekovų kalbos, kurių reikšmės sietinos su pagrindinių septynių planetų simbolika. Vis dėlto Platonas imasi ironiškos taktikos ir tiesiogines astronomines sąveikas perkelia į žemišką-erotišką lygmenį, kur apie tai samprotauja (ar vaizduoja, kad samprotauja?) Atėnų intelektualai-draugai. Išeina lyg ir filosofinis pobūvis, bet žinant autoriaus ironiją, greičiausiai turime spektaklį, netgi maginės fantastikos žanrą. Atitinkamai įtariai bei kūrybiškai turime perskaityti ir mes, idant tinkamai suprastume šį chrestomatinį rebusą: nuo sėkmingos interpretacijos nemaža dalimi priklauso netgi tai, kiek mūsų kultūra pajėgi dalyvauti globaliame Vakarų civilizacijos naratyve. Šioje vietoje galime pasitikrinti savo lygį ir įsivertinti, kiek esame laisvi kalbėti bei suvokti Eroto slėpinius. Platono ,,Puotoje“ girdime daug įvairių nuomonių, kurios tarpusavyje tarsi konkuruoja. Galiausiai varžosi tik Sokratas ir Diotima, mirtis ir gyvenimas, apoloniškos ir dionisiškos jėgos. Platonas leidžia nugalėti pastarosioms, bet po to pašlovina Sokratą-Saturną: argi tai nėra likimo ironija, argi ne pagrindinis tragedijos principas?! Tokiu būdu jis pažvelgia į tamsiąją Eroto pusę – į tą bedugnę, kurią retai teapmąsto šiuolaikiniai filosofai bei psichologai. Taigi, kas yra meilė ir josios priešybė?!

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Už bendradarbiavimą dėkojame barui „Herkus Kantas“.

Scenografija
Tomas Kiauka

Muzika
Antanas Jasenka

Vaizdo operatoriai
Andrius Kundrotas ir Vilma Zalanskaitė

Garso operratorius
Kristijonas Lučinskas

Vaidina
Ervinas Koršunovas, Igoris Reklaitis, Vaidas Jočys, Mikalojus Urbonas, Jonas Baranauskas, Eglė Jackaitė, Tomas Kiauka, Liudas Vyšniauskas