Platono „Puota“ atgims transliacijoje iš baro „Herkus Kantas“

2020 27 gruodžio

„Tai lyg ir filosofinis pobūvis, bet žinant Platono ironiją, greičiausiai turime spektaklį, netgi maginės fantastikos žanrą“, – taip savo eksperimentą tarp filosofijos ir teatro pristato filosofas, teologas Ervinas Koršunovas. Jau šiandien, gruodžio 27 d., 19 val. OKT/Vilniaus miesto teatro Youtube ir Facebook paskyrose įvyks jo režisuojamos Platono „Puotos, arba apie dangiškųjų ir žemiškųjų kūnų (ne)meilę“ video premjera.

„Teatras ir teorija atsirado beveik tuo pačiu metu antikinėje Graikijoje. Iš pradžių abu buvo skirti perteikti kosminę arba universalią tiesą vienu ar kitu klausimu. Tokį bandymą matome išlikusiame Platono veikale „Puota, arba Apie meilę“. Akivaizdu, jog kalba sukasi ne tik apie erotinę meilę siaurąja prasme. Čia Platonas užsuka žymiai gilesnes temas, kurios apima tiek visą jo filosofiją, tiek apskritai metafiziką. Metafizikai atstovauja metoniminės septynių pašnekovų kalbos, kurių reikšmės sietinos su pagrindinių septynių planetų simbolika“, – pasakoja skaitymo idėjos autorius ir režisierius E. Koršunovas.

Dauguma skaityme dalyvaujančių aktorių – Klaipėdos dramos teatro trupės nariai. Tai Igoris Reklaitis, Vaidas Jočys, Mikalojus Urbonas, Jonas Baranauskas, Eglė Jackaitė, Liudas Vyšniauskas. Platono kūrinį taip pat skaito pats E. Koršunovas, teologas, dailininkas Tomas Kiauka.

„Puotos“ kompozitorius – Antanas Jasenka, dailininkas – T. Kiauka. Skaitymo vaizdo įrašo operatoriai – Andrius Kundrotas ir Vilma Zalanskaitė, garso operatorius – Kristijonas Lučinskas.

„Platonas imasi ironiškos taktikos ir tiesiogines astronomines sąveikas perkelia į žemišką-erotišką lygmenį, kur apie tai samprotauja (ar vaizduoja, kad samprotauja?) Atėnų intelektualai-draugai. Išeina lyg ir filosofinis pobūvis, bet žinant autoriaus ironiją, greičiausiai turime spektaklį, netgi maginės fantastikos žanrą. Atitinkamai įtariai bei kūrybiškai turime perskaityti ir mes, idant tinkamai suprastume šį chrestomatinį rebusą: nuo sėkmingos interpretacijos nemaža dalimi priklauso netgi tai, kiek mūsų kultūra pajėgi dalyvauti globaliame Vakarų civilizacijos naratyve. Šioje vietoje galime pasitikrinti savo lygį ir įsivertinti, kiek esame laisvi kalbėti bei suvokti Eroto slėpinius“, – teigia E. Koršunovas. 

Skaitymo filmavimas vyko išskirtiniame Klaipėdos bare „Herkus Kantas“. Jau pavadinime užkoduota tai, jog čia susipina duoklė dviems itin svarbiems prūsų veikėjams – Herkui Mantui ir Imanueliui Kantui.

„Platono ,,Puotoje“ girdime daug įvairių nuomonių, kurios tarpusavyje tarsi konkuruoja. Galiausiai varžosi tik Sokratas ir Diotima, mirtis ir gyvenimas, apoloniškos ir dionisiškos jėgos. Platonas leidžia nugalėti pastarosioms, bet po to pašlovina Sokratą-Saturną: argi tai nėra likimo ironija, argi ne pagrindinis tragedijos principas?! Tokiu būdu jis pažvelgia į tamsiąją Eroto pusę – į tą bedugnę, kurią retai teapmąsto šiuolaikiniai filosofai bei psichologai. Taigi, kas yra meilė ir josios priešybė?!“, – pasakoja E. Koršunovas.

Platono „Puota, arba apie dangiškųjų ir žemiškųjų kūnų (ne)meilę“ (rež. Ervinas Koršunovas) skaitymo premjera – jau šiandien, gruodžio 27 d., Youtube platformoje: https://youtu.be/fehlpHdH3X4 Pradžia 19 val. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.