ARŪNAS SAKALAUSKAS

2012 26 sausio

Aktorius.

Gimė 1962 m. Varniuose. 1981-1985 studijavo Lietuvos muzikos akademijoje, Vaidybos katedroje (kurso vadovas Jonas Vaitkus). 1985-1986 dirbo aktoriumi Kauno valstybiniame dramos teatre. 1986-1987 tarnavo Sovietų armijoje. 1987-1989 dirbo aktoriumi Kauno valstybiniame dramos teatre. Nuo 1989 dirba aktoriumi Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre. 2000 m. buvo apdovanotas „Kristoforu“ geriausio aktoriaus nominacijoje.

Pagrindiniai vaidmenys teatre:

1984 Kreontas, J.Anouilhaus „Antigonėje“, Kauno valstybinis dramos teatras, rež. Jonas Vaitkus;

1985 Makakutis, Jonas Vaitkaus „Makakučio nuotykiai“, Kauno valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Jonas Vaitkus

1985 Astronomijos mokytojas, pagal A. de Sent-Egziuperi „Literatūros pamokos“, Kauno valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Jonas Vaitkus

1985 Jorko hercogas, William Shakespeare „Ričardas III“, Kauno valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Jonas Vaitkus

1986 Eisutis, Juozo Grušo „Herkus Mantas“, Kauno valstybinis akademinis dramos teatras, rež. V.Balsys

1988 Kazelis, antras sūnus, vaikas, Balio Sruogos „Baisioji naktis“, Kauno valstybinis akademinis dramos teatras, rež. V.Balsys

1989 Karaliūnas, pagal lietuviškas pasakas „Karžygys Karaliūnas“, Jaunimo teatras, rež. Gintaras Varnas

1989 Bestuževas, A. Mickevičiaus „Vėlinės“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Jonas Vaitkus,

1989 Kunigas, T. S. Elioto „Žmogžudystė katedroje“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Olegas Kesminas;

1990 Srulikas, lėlė J. Sobolio „Getas“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Jonas Vaitkus;

1990 Daniilo Charmso „Ten būti čia“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Oskaras Koršunovas

1991 II miškinis, Felikso Bajoro „Dievo avinėlis“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Jonas Vaitkus

1992 Trinkulas, W. Shakespeare’o „Audra“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Olegas Kesminas;

1992 Rašytojas, D. Charmso „Senė”, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Oskaras Koršunovas;

1994 Petia, A. Vvedenskio „Labas Sonia Nauji Metai“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Oskaras Koršunovas;

1994 Merceau, A. Camus „Svetimas“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Gintaras Varnas;

1994 Tarnas, F. G. Lorcos „Jei praeitų penkeri metai“, Vilniaus mažasis teatras, rež. Gintaras Varnas;

1994 Pjetro, Jevgenij Švarc „Šešėlis“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Evaldas Jaras

1994 pagal Daniilą Charmsą ir Aleksandrą Vvedenskį „Senė 2“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Oskaras Koršunovas

1995 Advokatas, August Strindberg „Sapnas“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Jonas Vaitkus

1996 Normanas, R. Harwoodo “Aprengėjas”, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Algirdas Latėnas (nominuotas geriausiam Lietuvos teatrinio sezono vaidmeniui);

1996 Krosnis, Sauliaus Šaltenio „Lituanica“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Rimas Tuminas

1996 Režisierius, F. G. Lorcos “Publika”, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Gintaras Varnas;

1997 Julius, B. Strausso “Laikas ir kambarys”, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Gintaras Varnas;

1997 Kolia, M. Ugarovo “Driskius”, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Rokas Ramanauskas;

1997 Varguolis, Pedro Calderón de la Barca „Didysis pasaulio teatras“, rež. Gintaras Varnas, specifinės vietos projektas Observatorija

1997 Patrisas, Roger Vitrac „Meilės misterijos“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Cezaris Graužinis

1998 Suteneris, B.-M. Kolteso „Roberto Zucco“, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Oskaras Koršunovas;

1998 Ježevikinas F. Dostojevskio “Stepančikovo dvaras”, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Jonas Vaitkus;

1998 Tarnas, Sofoklio “Edipas karalius”, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, rež. Rimas Tuminas;

1999 Ričmondas, W. Shakespeare’o “Ričardas III”, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, rež. Rimas Tuminas;

1999 Markas, M. Ravenhillo “Shopping and Fucking”, Oskaro Koršunovo teatras, rež. Oskaras Koršunovas;

1999 Arūnas, M. Kivastiko “Romas ir Arūnas”, Oskaro Koršunovo teatras, rež. Rokas Ramanauskas;

2000 Klarinas, juokdarys, Pedro Calderón de la Barca „Gyvenimas – tai sapnas“, Nacionalinis dramos teatras, rež. Gintaras Varnas;

2000 Katinas Begemotas, M. Bulgakovo „Meistras ir Margarita“, Oskaro Koršunovo teatras, rež. Oskaras Koršunovas;

2000 Valeras, Molière „Šykštuolis“, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, rež. Irena Bučienė

2001 Chlestakovas, N. Gogolio „Revizorius“, Valstybinis Vilniaus Mažasis teatras, rež. Rimas Tuminas;

2001 Antanas Dauginis, Herkaus Kunčiaus „Sučiuptas velnias“, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, rež. Valdas Pranulis

2001 Elyzas, Mariaus Katiliškio kūrinių motyvais „Paskendusi vasara“, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, rež. Julius Dautartas

2002 Oidipo tarnas, Sofoklio „Oidipas karalius“, Oskaro Koršunovo teatras, rež. Oskaras Koršunovas;

2002 Žmogus, Jono Meko „Pati pradžios pradžia“, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, rež. Jonas Vaitkus

2002 Austrijos imperatorius Leopoldas, Howard Barker „Europiečiai“, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, rež. Lary Zappia

2003 Kunigaikštis Eskalas, Vaistininkas. William Shakepeare. „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“. Rež. Oskaras Koršunovas. OKT;

2003 Jis. Ingmar Villqist „Helverio naktis“. Rež. Jonas Vaitkus. LNDT;

2004 Vilhelmas Sesilis. Friedrich Shiller „Marija Stiuart“. Rež. Jonas Vaitkus. LNDT

2004 Merlinas. Tankred Dorst, Ursula Ehler „Nusiaubta šalis“. Rež. Gintaras Varnas. LNDT

2005 Karmazinovas. Fiodoro Dostojevskio „Demonai. Nelabieji. Apsėstieji. Kipšai“, rež. Jonas Vaitkus. LNDT

2005 Veršininas. Antono Čechovo „Trys seserys“, rež. Rimas Tuminas, VVMT

2008 Henrikas. Sigito Parulskio „Keltininkas“, rež. Paul Eugene Budraitis, OKT

2009 Vania. Anton Čechov. Dėdė Vania. Rež. Eric Lacascade. OKT/Vilniaus miesto teatras

2009 Beždžionė. Kornej Čiukovskij. Daktaras Aiskauda. Rež. Evaldas Jaras. LNDT

2009 Krešė, Miro Gavran „Mano žmonos vyras“, rež. Kostas Smoriginas, „Domino teatras“

2010 F. García Lorca „Publika“, rež. Gintaras Varnas, teatras „Utopia“

2011 Hovstadas. Henrik Ibsen. Visuomenės priešas. Rež. Jonas Vaitkus. LNDT

2011 Mika Myllyaho. Chaosas. Rež. Yana Ross. LNDT

2011 Seržas. Yasmina Reza. Menas. Rež. Dainius Kazlauskas. Idioteatras

2011 Azimas, Benamis lenkas. Marius Ivaškevičius. Išvarymas. Rež. Oskaras Koršunovas. LNDT

2012 Motiejus, žibintininkas. Justinas Marcinkevičius. Katedra. Rež. Oskaras Koršunovas. LNDT

2012 Wolfgang Weinberger „Sex Guru“, rež. Sakalas Uždavinys, „Domino teatras“

2013 Abramas. Martin Sperr. Medžioklės scenos. Rež. Rolandas Atkočiūnas. LNDT

2013 „Mano tėvas – Agamemnonas“ (scenos iš Euripido pjesių „Ifigenija Aulidėje“, „Hekabė“ ir „Orestas“), rež. Konstantinas Bogomolovas, VVMT

2013 Kazio Binkio „Atžalynas“, rež. Jonas Vaitkus, LNDT

Pagrindiniai vaidmenys kine:

1985 Staselis Raimundo Banionio “Mano mažytė žmona” (Lietuvos kino studija)

1986 Elžbietas “Gaisrininkų legendose” (Lietuvos televizija)

1988 KGB karininkas Raimundo Banionio “Vaikai iš Amerikos viežbučio” (Lietuvos kino studija)

1989 Rašytojas Raimundo Vabalo “Miškais ateina ruduo” (Lietuvos Kino studija)

1991 Plėšikas Augustino Griciaus “Gyvenimas mano – džiaugsmas mano” (Lietuvos televizija)

1990 Aktorius Remigijaus Sabulio “Dvynys” (Lietuvos Kino studija)

1992 Jis Šarūno Barto „Trys dienos“, Studija „Kinema“ (nominuotas prizui “Felix-1993” kaip geriausias debiutas)

1993 Marius Andriaus Žiužos „Ir jis pasakė jiems sudie” (VJS kino studija)

1993 Brolis Kristijono Vildžiūno “Likusios dienos” (Lietuvos Kino studija)

1994 Tomas Aloyzo Jančioro “Nežinau kas esu” (Lietuvos televizija)

1996 Administratorius Tomo Ribaičio “Vegetaras” (Lietuvos televizija)

1996 Draugas Lino Ryškaus “Baimė” (Lietuvos Kino studija)

1997 Mokyklos direktorius Gyčio Lukšo “Mėnulio Lietuva” (Studio Cinemark)

2003 Igno Jonyno „Sekmadienis toks, koks yra“

2004 Jono Vaitkaus „Vienui vieni“

2005 Živilės Montvilaitės, Maxime Maxote „Food Family“

2005 Aleksandros tėvas, Robert Glinski „Rupūžės kurkimai“

2006 Staska, Maris Martinsons „Anastasija“

2006 Vytauto Chlebinsko „Ostija“